australia england match tagged posts

ویزای سرمایه گذاری استرالیا

Category: دسته‌بندی نشده 96 comments

ویزای سرمایه گذاری استرالیا

چرا ویزای سرمایه گذاری مهاحرت به کشور استرالیا را انتخاب می کنیم؟

یکی از مهمترین دلایل انتخاب ویزای سرمایه گذاری این است که ساده ترین راه برای گرفتن ویزای استرالیا و اقامت در استرالیا ویزای سرمایه گذاری است. اما باید دلایل مهم تری وجود داشته باشد که این تعداد متقاضی مهاجر این ویزا را انتخاب می کنند.

استرالیا سالهاست که دارای رشد اقتصادی مثبت بوده و از این نظر رکورددار است. برای بیست و هفت سال متوالی ، رشد اقتصادی مثبتی داشته است...

Read More