كتاب digital communication tagged posts

کتاب دیجیتال

Category: دسته‌بندی نشده No comments

وی با اعلام اینکه 37 کتابفروشی شیراز در پاییز 1399 به طرح کتاب پیوسته اند ، گفت: 7 کتابفروشی کتاب دیجیتال در سایر شهرهای استان نیز در این طرح ملی شرکت کرده بودند.

وی گفت: در دوره قبلی پروژه های حمایت از کتاب دیجیتال خانه کتاب و موسسه ادبیات ایران از کتابفروشی ها که در تابستان سال 1399 انجام شد ، 43 کتابفروشی در استان حضور داشتند و فروش کتاب در آن استان بیش از 2 میلیارد ریال بود. . .

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ اسلامی و رهنمودهای فارس با بیان اینکه آغاز طرح کتاب دیجیتال پاییزه امسال از 6 تا 6 آبان ماه است ، اعل...

Read More