Category پزشکي

کمبود شديد تخت هاي بيمارستان در ايران و جهان

Category: پزشکي

داده های موجود در مورد ظرفیت بیمارستان نشان می دهد که کشورهایی که شاهد افزایش موارد COVID-19 تأیید شده مانند ایالات متحده و ایتالیا هستند ، خطرات بیشتری را برای درمان بیماران در نتیجه کمبود بستر در بیمارستان روبرو هستند. براساس اطلاعات سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ، ایالات متحده 2.8 تخت بیمارستان به ازای هر 1000 نفر دارد. کشورهای دیگر که شیوع جدی COVID-19 دارند به طور متوسط ​​بیشتر است: ایتالیا 3.2 تخت در هر 1000 نفر ، چین 4.3 ، کره جنوبی 12.3 و ژاپن بیشترین 13.1 در هر 1000 نفر را دارد...

Read More