چرا بایستی یک قرارداد انتشارات آوا را امضا فرمائید

Category: دسته‌بندی نشده No comments

امضای یا این که عدم توافق طومار – این سؤال در صنعت آهنگ است . نوازندگان غالباً تعجب می نمایند که آیا در پشت آنان به یک برچسب ضبط احتیاج دارا هستند یا این که خیر , فرقی نمی‌کند که ترانه‌سرایانی که ممکن است از خویش بپرسند آیا به یک نشر دهنده آهنگ احتیاج دارا هستند یا این که خیر , بپردازند . معاملات تکثیر آوا دارنده جوانب مثبت و منفی است , ولی قطعاً مزایای بیشتری برای داشتن چاپ کننده مطلوب در گروه شما موجود است . در صورتی می‌خواهید در میان تکثیر چاپ D – I – Y و یک قرارداد چاپ آوا تصمیم بگیرید , این پنج استدلال را در حیث بگیرید که چرا ممکن است عمل کردن با یک منتشر کننده آهنگ سبب ساز ترقی فعالیت شما شود .

نشر فعالیت روی خیانت و تزویر است
حق امتیاز مکانیکی , مجوزها و حسابداری بعضا از کارهایی است که ناشران برای یاری به نویسندگان آوا در تکان به صنعت آهنگ انجام می دهند . مطمئناً میتوانید طناب ها را خویش بیاموزید , البته شعور بی نقص تکثیر میتواند خیلی طولانی ارتفاع بکشد . در همین درحال حاضر , می‌توانید برای بعضی از معاملات دوچندان سایه دار مبادرت به نام نویسی فرمائید .

از سمت دیگر ناشران انتشار را می‌دانند . آن‌ها میدانند چه‌گونه می‌توانند از ابتدا از دستمزد شما بر پایه ی علم صنعت خویش نگهداری نمایند . آن ها همینطور وقت شمارا برای نشر صرف می نمایند تا بتوانید روی نقاط قوت خویش یعنی نوشتن آهنگ ها متمرکز گردید .

وقت شما خوبتر است در جاهای دیگر سپری گردید
شما موزیک سرا می‌باشید ولی درصورتی که مجبورید شغل آهنگ سازی خویش را رئیس نمائید و از وظیفه‌های اداری هم محافظت فرمایید , به راحتی قابل دسترسی نیست . با یک خرید و فروش چاپ و انتشار , می‌توانید فعالیت صادر شدن پروانه و گردآوری حق الزحمه را واگذار نمائید که همه فعالیت وقتگیر است . برون سپاری این فعالیت اداری مقرون به صرفه است .

ناشران آوا رابطه دارا‌هستند
فکر کنید که آنچه را که فکر‌میکنید بعدی بیلبورد شماره یک خواهد بود نوشتید . برای این‌که این آهنگ قابل رویت باشد , می بایست راهی را برای یک هنرمند پیدا نماید که بتواند آن را به روشی که می بایست اجرا نماید اجرا نماید . یک کمپانی انتشاراتی تأسیس دارنده اتصالات موردنیاز برای جذب آوا شما به دست مجریان برتر است .

ناشران آوا می‌توانند به شما امداد نمایند تا خلاقانه پرورش فرمایید
بعضا از ناشران آهنگ با مشتریان خویش دوچندان خوش برخورد میباشند . آنان شغل های اداری مربوط به آهنگ ها را در کاتالوگ های خویش انجام می دهند , ولی در فرآیند خلاقانه یا این که آهنگ سرایی کمپانی نمی‌کنند .

بقیه ناشران آهنگ رویه متمایز دارا هستند . آن‌ها دارنده کل بخشهایی می‌باشند که برای امداد به آهنگسازان خویش در خلاقیت به ترقی میپردازند آن ها ممکن است نظرها خویش را راجع‌به آهنگسازی ارائه دهند , مسیرهای جدیدی سفارش دهند و آوا سرایندگان خویش را برای همکاریهای مشترک با نویسندگان دیگر جفت نمایند .

این دسته موعظه و پشتیبانی می‌تواند به آهنگساز تازه یاری دهد تا به حداکثر رساندن پتانسیل خویش , به صورت ماهر بیاموزد و بسط یابد .

ناشران اطمینان می دهند که شما پرداخت می‌کنید
حق الوکاله به دلیل هنرمندان غالباً فارغ از پرداخت می شود . یکی‌از رویکرد های گردآوری پول به اکانت آمده , انجام ممیزی از دارندگان پروانه , نظیر ممیزی برچسب ضبط است . این ممکن است به میزان کافی بی آلایش به لحاظ رسد , ولی ممیزی ها گران می باشند – در بخش اعظمی مورد ها زیان آور است .

بعضا از ممیزی ها قادر است روستا ها هزار دلار هزینه داشته باشد . شرکتهای نشر دهنده , یا این که خودشان یا این که تحت عنوان جزو ارتباط با تاکسی هری فکس ( مدیریت دستمزد و گردآوری و توزیع کننده مجوزهای مکانیکی مکانیکی در آمریکا ) , این ممیزی ها را پرداخت می نمایند , به‌این مضمون‌ که بیشتر از پول خویش را سوای هزینه گردآوری اخذ خواهید کرد .

همینطور , موسسه ها تکثیر بها چاپ را ادراک می نمایند . آن‌ها می‌دانند که چه‌گونه فعالیت خویش را نرخ‌گذاري نمایند و می‌توانند برای آوا شما قیمتی را تنظیم نمایند که ممکن است بتوانید به تنهایی برای دستیابی به آن دست یابید .

منبع : https://2016downloadnew.ir/

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>