زیرنویس ( در اینجا تغییر‌و تحول مسیر مییابد

Category: دسته‌بندی نشده No comments

زیرنویس
( زیرنویس ( در اینجا تغییر‌و تحول مسیر مییابد . برای به کارگیری در رسانه های چاپی , به زیرنویس ( تیتر ) مراجعه‌نمایید . برای بقیه مورد ها , زیرنویس ( از بین بردن ابهام ) را ملاحظه کنید .
قسمتی از تعدادی در
ترجمه
انجمنهاآزارها سازمانهاآموزشگاه ها
موضوعات دارای ربط
سرویس ها رله ویدیو ( VRS ) تعبیر تلفنی مانع ها ترجمه ترجمه رشته ترجمه اساسی ترجمه های مجله نگارنده ترجمه و ترجمه مجلات ترجمه به وسیله کتاب ترجمه های کتاب ترجمه شده بوسیله ترجمه

فیلم با زیرنویس به لهجه انگلیسی . خط های نقل پیمان برای مختلفی کردن بلندگوها به کارگیری می شود .

نقشه اروپا که نشان می‌دهد روش های ترجمه در هر میهن به کار گیری می شود .
کشورهایی در اروپا که دوبله صرفا برای برنامه های خردسالان به کارگیری می شود . در غیر این صورت , زیرنویس ها تنها به کارگیری میگردند .
مناطق مختلط : کشورهایی در اروپا گهگاه از ترجمه‌های صوتی بیش تر از حد استعمال می نمایند . در غیر این صورت , زیرنویس ها تنها به کارگیری میشوند .
صداگذاری : کشورهای اروپایی معمولاً از ترجمه‌های گاوریلف استعمال می نمایند که دارنده یک یا این که دو صدا می باشند , در حالی که حجم آوا نوشته حساس را زیر می‌آورند . مثال ها لهستان و روسیه میباشند . این روش در پخش تلویزیونی مورد به کار گیری قرار میگیرد , ولی درین کشورها از دوبله هم به کارگیری می شود .
دوبله همگانی : کشورهایی در اروپا که از عمده فیلم ها و سریال های تلویزیونی به لهجه دوبله به کار گیری می شود .
کشورهایی که گاه گهگاه دوبله های مختص خویش را ساخت می نمایند ولی به طور کلی از ورژن های دوبله کشورهای دیگر به کار گیری می نمایند چون زبانهای آنان کاملاً شبیه یکدیگر است و مخاطبان هم کارکشته به ادراک آن فارغ از هیچ مشکلی میباشند ( بلاروس و اسلواکی ) .
بلژیک : ناحیه فلانجی گویش گاه و بیگاه ورژن های دوبله لهجه خویش را ساخت می نماید , در غیر این صورت صرفاً زیرنویس ها . منطقه‌ی فرانسوی والونیا و منطقه‌ی آلمانی سخن در شرق بلژیک منحصراً از دوبله کاملاً بازیگران , نیز برای فیلم و نیز برای گروه تلویزیونی به کارگیری می نمایند .
زیرنویس ها نوشته هایی می باشند که از نوشته یا این که نوشته فیلم مصاحبه یا این که تعبیروتفسیر در فیلم ها , برنامه های تلویزیونی , بازی های ویدئویی و مواقعی از این دست گرفته شده‌است که معمولاً در ذیل مانیتور داده می‌شوند البته در صورت وجود برفراز کاغذ هم میتوانند باشند . قبلاً نوشته را در زیر ورقه نوشتید . آن‌ها می‌توانند به نوعی ترجمه کتبی دیالوگ به لهجه فرنگی باشند , یا این که ارائه مکتوب مذاکره به به عبارتی لهجه , با یا این که داده ها مازاد برای یاری به بینندگان ناشنوا یا این که دشوار شنوایی برای دنبال کردن مصاحبه , یا این که اشخاصی که نمی توانند گفتگوی گفتاری را فهم و شعور نمایند یا این که مشکلات تشخیص زبان را دارا هستند .

روش رمزگذاری شده نیز می‌تواند با فیلم از قبلی ارائه شود و نیز به صورت گرافیکی یا این که متنی جدا شود که بوسیله گیرنده ارائه و روکش شود . زیرنویس های جدا برای DVD , Blu – ray و teletext تلویزیون / زیرنویس دیجیتال پخش ( DVB ) یا این که زیرنویس EIA – 608 به کارگیری می شود , که نهفته می‌باشند مگر این که التماس شده بوسیله تماشاچی از یک منو یا این که دکمه در اختیار گرفتن از منش بدور یا این که با تعیین برگه ذی‌ربط یا این که خدمت ( برای مثال , ص 888 یا این که CC1 ) , مدام نمایشگرهای صدا مازاد را برای بینندگان ناشنوا و ناشنوا حمل نمایید . لهجه زیرنویس Teletext از صدای مهم پیروی می نماید , به غیر از در کشورهای تعدادی زبانه که پخش کننده ممکن است در بقیه صفحه های teletext زیرنویس ها را به گویش های مازاد ارائه دهد . زیرنویس های EIA – 608 شبیه می باشند , به استثنای این که پایانه های اسپانیایی آمریکای شمالی ممکن است در CC3 زیرنویس ها را به لهجه اسپانیایی ارائه دهد . DVD و Blu – ray تنها در به کار گیری از گرافیک های رمزگذاری شده اجرا شده به جای نوشته و همینطور بعضی از پخش های HD DVB گوناگون میباشند .

بعضی اوقات , به صورت بیشتر در فستیوال های فیلم , زیرنویس ها ممکن است در یک کاغذ غیر وابسته در تحت مانیتور داده شوند , به این ترتیب فیلم ساز می‌تواند از تولید یک ورژن زیرنویس برای تنها یک نمایش نجات دهد . زیرنویس های تلویزیونی برای ناشنوایان و شنوایی ها هم در بعضا از کشورها تحت عنوان زیرنویس بسته گفته می شود .

کاربردهای استثنایی تری هم دربرگیرنده اپرا , مثل آیدا وردی

منبع : http://mojosub.com/

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>