خرید کتاب پزشکی زبان اصلی

در قوانینی که چالش کرونا در دنیا فراگیر شده است و عمل بخش اعظمی از سازمان‌ها , ارگانها ; به‌ویژه فعالیت‌های فرهنگی , کتاب‌فروشی‌ها خرید کتاب پزشکی زبان اصلی و کتابخانه‌ها را با ایراد مواجه کرده , کار کتابخانه‌های دیجیتال و میزان ثبت‌نام در‌این کتابخانه‌ها پرورش چشم‌گیری داشته است . به عنوان مثال در بعضا از نقاط عالم زیرا بخش ها «همپشایر» و «کورنوال» انگلستان , اخذ کتاب‌های الکترونیک 770درصد ارتقاء داشته‌است .
باتوجه به‌این قضیه , برای بررسی شرایط کتابخانه‌ دیجیتال خرید کتاب پزشکی زبان اصلی در جمهوری اسلامی ایران و تاثیرگذاری کتابخوانی الکترونیک در صنعت تکثیر با رائد فریدزاده , مدیریت کتابخانه و راس ورقه ها دانشکده شهید بهشتی گفت‌وگو داشتیم که به دنبال میخوانید :

به حیث شما مطالعه و کتابخوانی در حالت قرنطینه چه‌اندازه در عبور از خرید کتاب پزشکی زبان اصلی و تحمل این حالت نقش دارد؟

در قوانینی به‌سر میبریم که آدم تابه‌حال یا این که دست کم در دوران امروزی آن‌را تجربه‌نکرده‌ و عالم بشری دستخوش تغییر‌و تحول خرید کتاب پزشکی زبان اصلی قرار گرفته‌است . هر حالت تازه , شیوه و استراتژی جدیدی می‌طلبد و احتمالا چالش کرونا با تمام بدی‌هایش , فرصتی برای دقت به مسائلی باشد که سالیان سال از آن ها غفلت شده است ; یعنی بازگشت به یک خلوت و عزلتی که بتوانیم با خودمان و محیط اطراف , خلوت کنیم و نگاهی به عالم پیرامون بیندازیم . شایسته ترین شیوه ارتباطی در‌این زمان هم کتاب است ; این‌که آدم قادر است به ارثیه مکتوب و رسانه کتاب که تفکر می‌کردیم از دسترس بیرون شده و به‌دلیل سرعت تکنولوژی , نمیتوان به آن خلوتگاه ـ کتابخانه ـ برگشت نماید , دسترسی پیدا نماید .

هم اکنون این زمان بوجود آمده‌ تا با مراجعه کتاب و کتابخانه دیجیتال خرید کتاب پزشکی زبان اصلی برگشت کنیم و بفهمیم که انسان چه‌اندازه دربرابر تغییر و تحول و تحولات ارگانیک آسیب پذیر است .

کشور ایران در موضوع تولید کتابخانه دیجیتال خرید کتاب پزشکی زبان اصلی در چه رده و رتبه‌ای قرار دارد؟

هنوز در جمهوری اسلامی ایران بین کتاب‌های دیجیتال خرید کتاب پزشکی زبان اصلی و pdf تفکیک قائل نشده‌ایم . ورژن دیجیتال یک کتاب الزاما ورژن pdf آن نیست . دیجیتال شدن کتاب یک فرایند هایپر اکتیو است که شما در آن قابلیت و امکان تعامل با نوشته را دارید و در مجموع روند طلاق از pdf داراست که یک صنعت جدیدی است که در آن عالی عمل نکرده‌ایم و بایستی تعدادی کتاب‌ها را که میپنداریم حتمی است بایگانی شوند و دیجیتال‌سازی کنیم . تا جایی که میدانم کتابخانه مجلس و کتابخانه ملی چندین سالی است که‌این پروسه را آغاز کرده‌اند ; البته کتابخانه‌های کالج بیشتر جنبه تخصصی داشته و کتاب‌های تخصصی را دیجیتالی مینمایند . از نگاه اینجانب , ممکن است نیاز به تلاش و زحمت بیشتری است تا مراحل دیجیتال‌سازی سریع‌تر انجام بشود و این کتاب‌ها در مراحل دیجیتال‌سازی در دست عموم قرار بگیرد .

در خبر ها آمده است که مراجعه مردمان انگلستان به کتابخانه‌های دیجیتال خرید کتاب پزشکی زبان اصلی در دوران قرنطینه سراسری , سبب شده متصدیان کتابخانه‌ها بدون چاره شوند به تعداد سرورها طولانی تر نمایند . فکر می کنید دوران قرنطینه می تواند برای ایرانی‌ها نیز فرصتی باشد تا نیز مراحل دیجیتال‌سازی کتاب‌ها را سرعت بدهند و نیز مردمان را کتابخوان‌تر از قبلی کنند؟
چه پناهگاهی خوب تر از دنیای کتاب؟ این نکته شما به طور کامل صحت دارد . ضرورت تولید کتابخانه‌ دیجیتال را ناشران بین‌المللی نیز شعور کرده‌اند ; به عنوان مثال یک مقر داده‌های علم ها انسانی , تعداد متعددی از کتاب‌ها و مقالاتش را در اختیار عموم قرار داده است . کتابخانه‌های متعددی در اروپا و سراسر جهان این قابلیت و امکان را در اختیار عموم قرار دادند که مردمان بتوانند سوای پرداخت هزینه‌ عضو این کتابخانه‌ها شوند و از منابع دیجیتال آنان به کار گیری نمایند .

اما منابعی در کشور‌ایران موجود است که می بایست با کارایی خوب هم محلی این حوزه دردست عموم قرار بگیرد و سنت تلاوت و تأمل کردن به واسطه این واقعه یعنی قرنطینه سراسری , مجدد احیا شود . می‌پندارم موسساتی که با این حوزه دارای ربط میباشند , می بایست فعال‌تر باشند ; البته سنت قرائت کتاب دیجیتال خرید کتاب پزشکی زبان اصلی قادر است به تسریع دیجیتال‌سازی یاری دهد و از طرفی هم مردمان را در خانه‌هایشان نگه‌ دارااست .

یه خرده در رابطه لزوم دیجیتال شدن کتابخانه‌ها خرید کتاب پزشکی زبان اصلی برای جامعه علمی کشور ایران سخن نمایید . آیا چه بسا در شرایطی‌که اپیدمی کرونا نیز وجود نداشته‌باشد , به فرایند ساخت کتابخانه دیجیتال نیاز داریم؟
در هر نقطه عالم زمانی کتابی منتشر می‌گردد , نیز ورژن فیزیکی آن در اختیار مخاطبان است نیز ورژن دیجیتال آن و میتوانید گزینش نمایید که کدام را مطالعه نمائید . صراحت دارد که هنوز در بعضا از کشورها زیرا آلمان خرید فیزیکی کتاب بیشتر از خرید دیجیتال خرید کتاب پزشکی زبان اصلی آن است و کلیه مردمان دوست دارا‌هستند بوی خوش برگه رادحس نمایند و کتاب را ورق بزنند ; البته در هر مورد در عصر سرعت تکنولوژی به‌سر می بریم و از طرفی نیز دانش , وطن ندارد