اپراتور نیروگاه چه کاری انجام می دهد؟

اپراتور نیروگاه چیست؟

اپراتور نیروگاه شخصی است که سیستم های تولید و توزیع برق را کنترل می کند. آنها به ترکیبی از آموزش ، تجربه و آموزش گسترده در محل کار نیاز دارند. اپراتورهای راکتور انرژی هسته ای نیز به مجوز احتیاج دارند. بسیاری از مشاغل نیاز به بررسی پیش زمینه دارند و کارگران تحت غربالگری مواد مخدر و الکل قرار دارند.

در این مقاله:
اپراتور نیروگاه چیست؟
اپراتور نیروگاه چه کاری انجام می دهد؟
محل کار یک اپراتور نیروگاه مانند چیست؟
اپراتور نیروگاه چه کاری انجام می دهد؟
اپراتور نیروگاه سیستمهای تولید و توزیع برق را کنترل می کند.

اپراتورهای نیروگاه به طور معمول موارد زیر را انجام می دهند:

شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت

تجهیزات تولید برق مانند دیگها ، توربین ها ، ژنراتورها و راکتورها را کنترل کنید
نمودارها ، کنتورها و سنجها را برای نظارت بر جریان ولتاژ و برق بخوانید
تجهیزات و شاخص ها را بررسی کنید تا شواهد مربوط به مشکلات عملیاتی را تشخیص دهید
برای تنظیم جریان برق ، کنترل ها را تنظیم کنید
در صورت لزوم ژنراتورها ، توربین ها و سایر تجهیزات را شروع یا متوقف کنید
برق یکی از منابع حیاتی کشور ما است. اپراتورهای نیروگاه نیروگاه ها و جریان برق از نیروگاه ها به پست های ایستگاه را کنترل می کنند ، که توزیع برق به مشاغل ، خانه ها و کارخانه ها است. برق از منابع بسیاری از جمله زغال سنگ ، گاز ، انرژی هسته ای ، انرژی آبی (از منابع آب) و انرژی باد و خورشیدی تولید می شود.

اپراتورهای راکتور انرژی هسته ای راکتورهای هسته ای را کنترل می کنند. آنها میله های کنترلی را تنظیم می کنند ، که بر میزان برق یک راکتور تأثیر می گذارد. آنها رآکتورها ، توربین ها ، ژنراتورها و سیستم های خنک کننده را رصد می کنند و در صورت لزوم کنترل ها را تنظیم می کنند. اپراتورها همچنین تجهیزات را شروع و متوقف کرده و داده را ضبط می کنند. ممکن است آنها نیاز به پاسخگویی به ناهنجاری ها ، تعیین علت و اقدام اصلاحی داشته باشند.

آیا شما به عنوان اپراتور نیروگاه مناسب هستید؟
اپراتورهای نیروگاه از شخصیت های مشخصی برخوردار هستند. آنها تمایل دارند که افراد واقع بین باشند ، به این معنی که آنها مستقل ، پایدار ، پایدار ، واقعی ، عملی و پرتحرک هستند. آنها وظایفی را لمس ، جسمی ، ورزشی یا مکانیکی می پسندند. برخی از آنها نیز متعارف هستند ، به این معنی که وجدان و محافظه کار هستند.

آیا این مانند شما به نظر می رسد؟ از آزمون شغلی رایگان ما استفاده کنید تا بدانید که اپراتور نیروگاه یکی از مسابقات برتر حرفه ای شماست یا خیر.

اکنون امتحان رایگان بگیرید. بیشتر بیاموزید
محل کار یک اپراتور نیروگاه مانند چیست؟
اپراتورهایی که در اتاق های کنترل کار می کنند ، عموماً در ایستگاه کنترل می نشینند یا می ایستند. کار از نظر جسمی سخت نیست ، اما نیاز به توجه مداوم دارد. کارگران همچنین ممکن است دور ، کنترل تجهیزات و سایر کارها را در خارج از اتاق کنترل انجام دهند.

از آنجا که انتقال نیرو از نظر حیاتی و در برابر حمله بسیار مهم است ، امنیت یکی از مهمترین نگرانی های شرکت های آب و برق است. نیروگاه های هسته ای و ایستگاه های انتقال از امنیت ویژه ای برخوردار هستند و کارگران باید برای کار در محیط های امن آماده شوند.

هنگامی که اپراتورها در حال دور شدن هستند یا کارهای دیگری را در خارج از اتاق کنترل انجام می دهند ، ممکن است در معرض خطر ناشی از برق گرفتگی ، افتادن و سوختگی باشند. هنوز کارگران این مشاغل میزان صدمات و بیماری هایی را تجربه می کنند که برای همه مشاغل پایین تر از حد متوسط ​​است.

از آنجا که برق در طول شبانه روز تأمین می شود ، اپراتورها ، توزیع کنندگان و توزیع کننده ها معمولاً در چرخش شیفت 8- یا 12 ساعت کار می کنند. در نتیجه ، همه اپراتورها تغییر کمتری را به اشتراک می گذارند. کار روی شیفت های چرخشی به دلیل تغییر مداوم در الگوهای زندگی و خواب می تواند استرس زا و خسته کننده باشد.

اپراتورهای نیروگاه همچنین به عنوان شناخته می شوند:
اپراتور سیستم های نیروگاه